07 julio 2010

Hokusai
Sobran las palabras: Katsushika Hokusai

W.

No hay comentarios: